sobota, 30 maj 2020
13 znak zodiaku PDF Drukuj E-mail
Napisał Marek Rostkowski   
Spis stron
13 znak zodiaku
Matematyka kwantowo-falowa
XIII elementow świadomości

 

Matematyka kwantowo-falowa

Na lekcjach matematyki uczono cię, że przez jeden punkt w przestrzeni przechodzi nieskończona ilość prostych. To kolejny przykład jednostronnego spojrzenia na temat, ponieważ definicja ta jest prawdą tylko przy założeniu, że prosta jest linią składającą z nieskończonej ilości nieskończenie małych punktów. Jak małe są te punkty? Nieskończenie małe ale uwaga nie są równe zero.

Image

No więc mamy problem. No bo jak tu zrozumieć, że linia jest nieskończenie cieńka ale przy tym nie jest równa zeru. Czyli znajduje się na granicy istnienia i nieistnienia. Mamy tu swoistą polaryzację, opozycję: być czy nie być? Czuje się, że prawda jest gdzieś w pobliżu, aby jej doświadczyć należy poznać obie skrajności.

1. Ciągłość, nieskończoność, granica bycia i niebycia - Księżyc.
Jeżeli linia składa się z kulek wielkości równej zero, dopiero wtedy prawdą staje się definicja, że przez jeden punkt może przechodzić ich nieskończona ilość ale cóż z tego, że definicja staje się prawdą, jeżeli jej podmiot - linie - przestają istnieć łącznie z samym punktem przecięcia. Z drugiej jednak strony, na tej granicy bycia i niebycia definicja ta faktycznie jest prawdą ale tylko przy założeniu, że rozpatrujemy ją w przestrzeni falowej - ciągłej, w której same składowe linii, kulki istnieją lecz nie posiadają żadnej wielkości. W takim ujęciu przecinające się linie mają budowę falową bo tylko wtedy można je dzielić w nieskończoność.

2. Kwantowość, ograniczoność, bycie - Saturn.
A co będzie jeżeli przecinające się linie mają określoną grubość, czyli składają się z opisywanych na wstępie cząstek elementarnych? Z pewnością cząstki te skoro istnieją, posiadają określony wymiar. Na użytek dalszych rozważań zbudujmy mentalny mikroskop, który powiększa nieskończoną ilość razy, tak aby nasze nieskończenie małe punkty stały się wielkości monety. Narysujmy linię i spójrzmy pod naszym mikroskopem jak wygląda. Mniej więcej tak jak na rysunku poniżej.

Image

Narysujmy maksymalną ilość linii, tak by się przecinały w jednym punkcie. Ile ich będzie?

Image

Jak widać obok siebie mogą się zmieścić tylko 3 linie.
Oczywiście dotyczy to sytuacji 2 wymiarowej, bo wszystko odbywa się na kartce papieru. Nasze punkty w tej sytuacji są kołami. Tak więc dla świata płaszczaków otrzymamy definicję:

Przez dowolny punkt możemy poprowadzić tylko 3 linie.

Według podobnej analogii stwórzmy ten sam model dla świata trójwymiarowego. Okazuje się, że do naszych trzech prostych możemy dorysować jedynie kolejne trzy. W tej sytuacji nasz punkt stanie się oczywiście kulą, i tak przez dowolny punkt/kulę świata trójwymiarowego możemy poprowadzić tylko 6 linii.

ImageGra Gra