sobota, 30 maj 2020
Sefer Jecira PDF Drukuj E-mail
Napisał Marek Rostkowski   
Spis stron
Sefer Jecira
Podwojne połączenia Liter
O Literach Matkach
O Literach Podwojnych
O Literach Zwykłych
22 Litery, podsumowanie
Literatura-20 (21)*-

Image

KOMENTARZ:
Tabela przedstawia połączenia wszystkich liter alfabetu hebrajskiego - połączenia po dwie litery. DWÓJKA tworzy korzeń-rdzeń języka hebrajskiego.***

Współcześnie przyjmuje się powszechnie, że korzenie-rdzenie liter hebrajskich są zbudowane przede wszystkim z układu trzech, a nie dwóch liter. Lecz autor Księgi Jecirah wcale nie narzuca jednoznacznie rozwiązania "dwójkowego", co widać po kombinacjach z fragmentu 18.

W powyższym PROSTOKĄCIE KORZENI znajdują się 242 połączenia dwóch liter. A ponieważ jedenaście z nich powtarza się (podkreślone), pozostaje 231 kombinacji. Układ działa w obydwie strony, na przykład AL i LA.

Fragment 20 z wydania Gruenwalda umieszczamy dalej, gdzie lepiej odpowiada kontekstom.

** W rękopisie w miejscu Układu JS znajduje się JM, zaś w miejscu LM jest LS. Jest to z pewnością błąd kopisty, który łatwiej zauważyć, gdy zamienimy Układ na wartości liczbowe (zobacz dalej). Za pomoc w udostępnieniu watykańskiego rękopisu dziękuje O. Wiktorowi Gramatowskiemu.

*** Na temat budowy wyrazów w j ęzyku hebrajskim - zobacz Wprowadzenie.

Jeżeli powyższy Układ Liter wyrazimy w Liczbach, otrzymamy:

Image

PROSTOKĄT KORZENI posiada wiele wewnętrznych zależności, które natychmiast zauważy wprawione do matematyki oko współczesnego człowieka. Możliwe, że cały prawy margines pionu Liter nie odgrywał żadnej roli dla autora (komentatora?) rękopisu Watykan 299, co usprawiedliwia ilość wymienionych 221, a nie 231 kombinacji Liter.

Gdy zachowamy wartości liczbowe poszczególnych Liter, otrzymamy:

Image

-21 (22)-

Widzący i Słowo czynią wszelką rzecz i wszelką mowę jednym Imieniem. A metodą oznaczania rzeczy są dwadzieścia dwa bezcenne kamienie szlachetne w jednej Rzeczywistości.

KOMENTARZ:
MJMR (memar) to SŁOWO i zarazem Osoba, która jest Słowem, Najwyższy.
RZECZYWISTOŚĆ to hebrajskie GWP (guf), które konkretyzuje się w nazwach CIAŁO, SUBSTANCJA, MATERIA, OSOBA, PENIS.
RZECZ to hebrajskie DBR (dawar), które konkretyzuje się też w nazwach SŁOWO, MOWA, COŚ. Każda rzecz jest mową Imienia, czyli jedną z jego postaci.Gra Gra