sobota, 30 maj 2020
Sefer Jecira PDF Drukuj E-mail
Napisał Marek Rostkowski   
Spis stron
Sefer Jecira
Podwojne połączenia Liter
O Literach Matkach
O Literach Podwojnych
O Literach Zwykłych
22 Litery, podsumowanie
LiteraturaII. O LITERACH MATKACH

- 22 (20) -

Uczynił z tohu Ciemność i opracował ją w Ogniu, i wysuszył ją, i wyciosał duże kolumny z Powietrza, którego nie można dotknąć.

KOMENTARZ:
UCZYNIŁ Z TOHU CIEMNOŚĆ - Jacar me tohu. UCZYNIŁ - JCR, to korzeń-rdzeń, z którego wyłania się miedzy innymi nasza JeCiRaH, a który tutaj znaczy: UCZYNIĆ, UFORMOWAĆ, UKSZTAŁTOWAĆ.

CIEMNOŚĆ, to hebrajskie AMSh(emesz). Są to trzy Litery Matki, o których będą traktować następne fragmenty.*

Powiązanie TOHU z ciemnością przypomina pierwszy dzień Dzieła Stworzenia, lecz w Biblii na określenie ciemności użyto innego słowa: ChShK (choszech). Ciemność to zarazem tajemnica, zakrycie zapisu świata.

- 23 -

Trzy Litery Matki: ALEF, MEM, SZIN. Ich fundamentem są dwie skale: zasług i win. A język jest ustanowiony jak rozjemca między nimi.

KOMENTARZ:
Litera ALEF to otwarte usta i tchnienie, jak tchnienie powietrza.
Litera MEM to usta zamknięte, jak w wodzie. W zamkniętych ustach mieszczą się zasługi.
Litera SZIN to aktywność języka, która mieści w sobie skale win.

* Nasz rękopis ma MMSh(substancja). Przyjmujemy pewniejszą wersje innych rękopisów AMSh (ciemność').

- 24 -

Trzy Litery Matki: ALEF, MEM, SZIN. Tajemnica wielka, zakryta i cudowna, i zapieczętowana w sześciu pierścieniach-pieczęciach. I z nich (Liter) pochodzą te: Ogień, Woda, Powietrze. I zwijają się w męskie i żeńskie. Poznawaj, rozważaj i porządkuj, że Ogień rodzi Wodę.

KOMENTARZ:
Niektórzy komentatorzy uważają, że część pierwsza Księgi Jecirah jest starsza i niezależna od części drugiej, która prezentuje inną koncepcje Dzieła Stworzenia (Ithamar Gruenwald).

Autor fragmentu namawia do rozważenia problemu, dlaczego woda pochodzi od ognia, skoro w pierwszej części Księgi zależność jest odwrotna.

Sefiroty z części pierwszej Księgi Jecirah są Rzeczywistością Rydwanu JHWH, z którą (w której) Bóg (JH) ukształtuje naszą ziemie. Istoty Rydwanu są ogniste i w tym sensie ziemskość (związana z wodą) zrodzona jest przez ogień.

W kontekście części pierwszej oraz dalszych fragmentów:

Image

Sześć pierścieni-pieczęci to ukierunkowania Imienia JHWH. Z nich wyłonią się Litery alfabetu hebrajskiego, najpierw Litery Matki.

 - 25 -

Trzy Litery Matki: ALEF, MEM, SZIN.
Pochodzenie nieba - Ogień.
Pochodzenie atmosfery - Powietrze.
Pochodzenie ziemi - Woda.
Ogień jest ku górze, a Wody ku dołowi. Powietrze jest ustalone jako rozjemca między nimi.

 
KOMENTARZ:
Litera SZIN - genealogia Ognia: niebo, kierunek w górę. Litera MEM - genealogia Wody: ziemia, kierunek w dół. Litera ALEF - genealogia Powietrza: atmosfera, kierunek między górą a dołem.

- 26 -

Trzy Litery Matki: ALEF, MEM, SZIN. MEM oczekuje w milczeniu. SZIN syczy. ALEF jest arbitrem między nimi.

KOMENTARZ:
Wymowa ALEF jest jak tchnienie, MEM jest dźwiękiem zamkniętych ust, SZIN jest syczące (jak ogień).

 - 27 -

Trzy Litery Matki: ALEF, MEM, SZIN. Z nich zrodzeni są trzej Ojcowie, z których zostało stworzone wszystko.

KOMENTARZ:
Wyjaśnieniem będzie dalszy, 58 fragment.
Fragment 24 mówił o zwijaniu się Ognia, Wody i Powietrza w męskie i żeńskie.
Ojcami są, dalej wyliczane: Świat - Rok -Ciało.

- 28 -

Trzy Litery Matki w Świecie: Powietrze i Woda, i Ogień. Na początku zostały z Ognia zrodzone niebiosa. Ziemia jest zrodzona z Wody. Atmosfera jest zrodzona z Powietrza, będąc rozjemcą między nimi.

 KOMENTARZ:
Opis kolejności kształtowania nieba i ziemi, który biblijnie może odpowiadać drugiemu i trzeciemu dniu Dzieła Stworzenia.

- 29 -

Trzy Litery Matki: ALEF, MEM, SZIN w Roku: Ogień, Woda, Powietrze. Gorąco zrodzone jest z Ognia, zimno zrodzone jest z Wody, umiarkowane Powietrze jest rozjemcą między nimi.

- 30 -

Trzy Litery Matki w Ciele: głowa zrodzona z Ognia, brzuch z Wody, piersi z Powietrza i są arbitrem między nimi.

- 31 -

Trzy Litery Matki: wyrył je*, wyciosał je, stopił je i zapieczętował w nich trzy Fundamenty w Świecie i trzy Fundamenty w Roku, i trzy Fundamenty w Ciele, męskim i żeńskim.

KOMENTARZ:
Trzy Fundamenty .to wymieniane dalej: W Świecie: Ogień, Powietrze, Woda. W Roku: zimno, gorąco, wilgoć. W Ciele: głowa, piersi, brzuch.

- 32 -

Spowodował panowanie Litery ALEF w Powietrzu i zawiązał jej koronę, i stopił je razem. I ukształtował w nich atmosferę w Świecie i umiarkowanie w Roku, i piersi w Ciele męskim i żeńskim. Męskie w AMSz, a żeńskie w ASzM.

KOMENTARZ:
Powyższe fragmenty pokazują genealogie Liter Matek. KORONA (keter) jest znakiem panowania absolutnego, gdyż nie jest nałożona, lecz stopiona. Zawiązać koronę, to znaczy łączyć Litery wszystkimi możliwymi Układami. Męskie jest innym Układem żeńskiego. Wyraz AMSh (ciemność) ma kolejność Liter Matek odmienną niż w wyrazie AShM (wina). Pierwsze jest męskie, drugie żeńskie.

Świat - Rok - Ciało: to wyłonieni Ojcowie z Liter Matek. Z nich (w nich) stworzone jest wszystko (fragment 27). Triada ta odgrywa istotną role w części drugiej Księgi Jecirah.

Litera ALEF uzyska szczególną pozycje w tradycji kabalistycznej jako ta, z którą można zamienić każdą literę. Źródłową inspiracją takiego poglądu była zapewne nasza Księga, w której Litera ALEF jest medium pośród Liter Matek.

- 33 -

Spowod ował panowanie Litery MEM w Wodzie i zawiązał jej koronę, i stopił je razem. I ukształtował w niej ziemię (w Świecie) i zimno w Roku, i brzuch w Ciele męskim i żeńskim.

- 34 -

Spowodował panowanie litery SZIN w Ogniu i zawiązał jej koronę, i stopił je razem. I ukształtował w niej niebo (w Świecie) i gorąco w Roku, i głowę w Ciele męskim i żeńskim.

- 35 -

Którą stroną stopił je?
AMSh - AShM - MASh - MShA - ShMA - ShAM
Niebem - ogniem - atmosferą - powietrzem - ziemią - wodą.
Głową u człowieka - Ogień;
piersiami - Woda;
sercem - Powietrze.

KOMENTARZ:
Litery Matki łączą się wszystkimi Układami ze sobą. Człowiek staje się zapisem ich genealogii.

- 36 -

Trzy Litery Matki.
Z ALEF zostały uformowane: powietrze, atmosfera, umiarkowanie, piersi, umocowanie, język.
Z MEM zostały uformowane: ziemia, zimno, brzuch i skala zasług.
Z SZIN zostały uformowane: niebo, gorąco i głowa, i skala win.

KOMENTARZ:
Tu kończy się część o Literach Matkach. Zarazem fragment 36 ma charakter podsumowania.

GENEALOGIE LITER MATEK

Litery Matki
 Świat  Rok  Ciało
 SZIN  Ogień-niebo  gorąco  głowa,syczenie,winy
 ALEF  Powietrze-atmosfera
 umiarkowanie  piersi,język,rozjemca
 MEM  Woda-ziemia  zimno  brzuch,milczenie,zasługiGra Gra