sobota, 30 maj 2020
Sefer Jecira PDF Drukuj E-mail
Napisał Marek Rostkowski   
Spis stron
Sefer Jecira
Podwojne połączenia Liter
O Literach Matkach
O Literach Podwojnych
O Literach Zwykłych
22 Litery, podsumowanie
LiteraturaIV.  O  LITERACH   ZWYKŁYCH

 -45-

Dwanaście zwykłych: HE, WAW, ZAIN, HET, TET, JOD, LAMED, NUN, SAMEK, AIN, GADE, KOF: widzenie, słyszenie, zapach, mowa*, nasycenie, spółkowanie, praca, chodzenie, gniew, radość, myślenie, spanie.

KOMENTARZ:
Zostały wyliczone istotne i przy tym zwykłe czynności i stany życia.

 -46-

Dwanaście zwykłych: HE, WAW, ZAIN, HET, TET, JOD, LAMED, NUN, SAMEK, AIN, CADE, KOF: dwanaście a nie jedenaście, dwanaście a nie trzynaście.

 -47-

Dwanaście kątów rozwidlonych w sześciu układach, rozdzielonych pomiędzy kierunkami. Kąt wschodnio-północny, kąt wschodnio-górny, kąt wschodnio-dolny, kąt północno-zachodni, kąt północno-górny, kąt północno-dolny, kąt zachodnio-południowy, kąt zachodnio-górny, kąt zachodnio-dolny, kąt południowo-wschodni, kąt południowo-górny, kąt południowo-dolny. I rozszerzją się, i zmierzają ku wieczności. One są ramionami świata.

* Nasz rękopis ma tutaj: "chwila", inne rękopisy "mowa".

KOMENTARZ:
Świat rozszerza się w dwunastu Literach. Sześć porządków to cztery strony świata, góra i dół. Także dwanaście kątów ustalanych w badaniach astronomiczno-astrologicznych.

 -48-

Dwanaście zwykłych: HE, WAW, ZAIN, HET, TET, JOD, LAMED, NUN, SAMEK, AIN, GADE, KOF.
Wyrył je, oczyścił, wyżłobił, ukształtował w nich gwiazdozbiory, miesiące, kierownicze organa w ciele, dwie radości i dwie mowy kłamliwe, dwie przykrości i dwa radosne uniesienia. I są one żołądkiem, i dwoma rękami, i dwoma stopami. Uczynił je w rodzaju konfliktu, uporządkował w rodzaju sporu, jedno w opozycji do drugiego.
Trzy - jedna (Litera) za drugą, każda w sobie samej.
Siedem - trzy (Litery) rozdzielił na trzy i jedną przeznaczył jako arbitra miedzy nimi.
Dwanaście - ustanawia w konflikcie: trzy są wrogami, trzy miłośnikami, trzy z życia i trzy ze śmierci. I Bóg Król ustanowił je, aby rządziły we wszystkim. Jedną (Literę) obok trzech, a trzy obok siedmiu, a siedem obok dwunastu, i one wszystkie są tu przytwierdzone. Metodą oznaczania są dwadzieścia dwa znaki w jednej Rzeczywistości.

KOMENTARZ:
Fragment 48 ma dwie części. Pierwsza zapowiada wyliczane dalej genealogie dwunastu Liter zwykłych. Druga ustawia dwanaście Liter we wzajemnych relacjach oraz wobec trzech Liter Matek i siedmiu podwójnych. Naturę DWUNASTKI charakteryzuje konflikt. Dlatego spór i napięcie są naturalnym stanem rozwiniętego w Literach świata. Na poziomie astrologicznym mówi się o konfliktach tak zwanych domów.
O Literach wrogach i miłośnikach mówi fragment 63, który kontekstem lepiej jest ustalić w tym miejscu. Odpowiada dwunastu literom zwykłym:

 -(63)-

l- Troje wrogów: język, wątroba, żółć.
2- Troje miłośników: oczy, uszy, serce.
3- Trzy z życia: dwie sutki i śledziona.*
4- Trzy ze śmierci: dwa żeńskie organa wydalania i usta.
5- Trzy mające moc autorytetu: ręce, nogi, usta.
6- Trzy, które nie mają mocy autorytetu: ich oczy, ich uszy, ich nos.
7- Trzy świadectwa złe dla uszu: przekleństwo, urąganie i zła wiadomość.
8- Trzy świadectwa dobre dla uszu: błogosławieństwo, przeznaczenie i dobra wiadomość.
9- Trzy świadectwa złe: przyglądanie się bałwochwalstwu, przyglądanie się złu, przyglądanie się temu, co kradzione.
10- Trzy świadectwa dobre: zawstydzenie, przyglądanie się dobru, przyglądanie się temu, co jest godne zaufania.
11- Trzy rzeczy złe dla języka: mowa ze złym obliczem, oszczerstwa, mówienie jednego ustami, a drugiego sercem.
12- Trzy rzeczy są dla języka dobre: milczenie, czuwanie języka, mówienie prawdy.

* W naszym rękopisie terminologia tego fragmentu jest odmienna od ustalonej w innych fragmentach, cały więc fragment jest zapewne wtórnie dodany do Księgi.

 -49-

Dwanaście zwykłych: HE, WAW, ZAIN, HET, TET, JOD, LAMED, NUN, SAMEK, AIN, GADE, KOF.
Wyrył je i wyżłobił, oczyścił, zważył, zamienił i ukształtował w nich dwanaście gwiazdozbiorów w świecie i dwanaście miesięcy w roku, i dwanaście organów w ciele. Dwanaście gwiazdozbiorów: Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby.
Dwanaście miesięcy: Nisan, Ijar, Siwan, Ta-muz, Aw, Elul, Tiszir, Marcheszwan, Kislew, Tewet, Szewat, Adar.
Dwanaście organów w ciele: dwie ręce, dwie nogi, dwie nerki, wątroba, żółć, śledziona, arterie, jelito, pęcherz.

KOMENTARZ:
Baran - Tale Byk - Szor Bliźnięta - Teomim Rak - Sartan Lew - Arje Panna - Betula
Waga - Mozenim Skorpion - Akraw Strzelec - Kaszszat Koziorożec - Gedi Wodnik - Deli Ryby - Dagim
Kalendarz żydowski jest księżycowo-słoneczny, gdyż nów księżyca oznacza pojawienie się nowego miesiąca. Tu podział miesięcy odpowiada dawnemu babilońskiemu. Nisan, miesiąc pierwszy, rozpoczynał się mniej więcej w połowie kwietnia. Po roku 344 n.e. (24 września) Żydzi przyjęli inny kalendarz, w którym rok rozpoczynał się od miesiąca Tiszri. Albo Księga Jecirah została napisana przed tą datą, albo jej Autor ułożył miesiące w porządku odpowiadającym kolejności konstelacji.

-50-

Trzy Litery Matki: ALEF, MEM, SZIN; siedem podwójnych: BET, GIMEL, DALET, KAF, PE, RESZ, TAW; dwanaście zwykłych: HE, WAW, ZAIN, HET, TET, JOD, LAMED, NUN, SAMEK, AIN, CADE, KOF.

-51-

Oto dwadzieścia dwie Litery, w których Zasadą jest JH JHWH Pan Zastępów, Bóg Izraela, Bóg Życia, Bóg Wszechmocny. Wysoki i wyniesiony, zamieszkuje wieczność i święte jest Imię Jego.

KOMENTARZ:
Nawiązanie do fragmentu l Księgi.

-52-

Spowodował panowanie HE i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem, i uformował w niej konstelację Barana w Świecie i miesiąc Nisan w Roku, i wątrobę w Ciele.
Spowodował panowanie WAW i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem, i uformował w niej konstelację Byka w Świecie i miesiąc Ijar w Roku, i żółć w Ciele.
Spowodował panowanie ZAIN ł zawiązał w niej koronę, i stopił je razem, i uformował w niej konstelację Bliźniąt w Świecie i miesiąc Siwan w Roku, i śledzionę w Ciele.
Spowodował panowanie HET i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem, i uformował w niej konstelację Raka w świecie i miesiąc Tamuz w Roku, i jelito w Ciele.
Spowodował panowanie TET i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem, i uformował w niej konstelację Lwa w Świecie i miesiąc Aw w Roku, i prawą nerkę w Ciele.
Spowodował panowanie JOD i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem, i uformował w niej konstelację Panny w Świecie i miesiąc Elul w Roku, i lewą nerkę w Ciele.
Spowodował panowanie LAMED i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem, i uformował w niej konstelację Wagi w Świecie i miesiąc Tiszri w Roku, i arterie w Ciele.
Spowodował panowanie NUN i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem, i uformował w niej konstelację Skorpiona w Świecie, i miesiąc Marcheszwan w Roku, i pęcherz w Ciele.
Spowodował panowanie SAMEK i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem, i uformował w niej konstelację Strzelca w Świecie i miesiąc Kislew w Roku, i prawą rękę w Ciele.
Spowodował panowanie AIN i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem, i uformował w niej konstelację Koziorożca w Świecie i miesiąc Tewet w Roku, i lewą rękę w Ciele.
Spowodował panowanie CADE i zawiązał w niej koronę i stopił je razem, i uformował w niej konstelację Wodnika w Świecie i miesiąc Szewat w Roku, i prawą nogę w Ciele.
Spowodował panowanie KOF i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem, i uformował w niej konstelację Ryb w Świecie i miesiąc Adar w Roku, i lewą nogę w Ciele.

KOMENTARZ:
Rozwinięcie fragmentu 49.

-53-

Ukształtował wieczność i trwanie, jedno oddzielnie od drugiego: Świat w ich częściach, Rok w ich częściach, Ciało w ich częściach.

KOMENTARZ:
Powtórzenie części fragmentu 43.

-54-

Dwanaście zwykłych: HE, WAW, ZAIN, HET, TET, JOD, LAMED, NUN, SAMEK, AIN, CADE, KOF.
Przez HE uformowane są: Baran, Nisan, wątroba, widzenie, ślepota.
Przez WAW uformowane są: Byk, Ijar, żółć, słyszenie, głuchota.
Przez ZAIN uformowane są: Bliźnięta, Siwan, śledziona, zapach, smród.
Przez HET uformowane są: Rak, Tamuz, jelito, mowa, niemowa.
Przez TET uformowane są: Lew, Aw, prawa nerka, nasycenie, nienasycenie.
Przez JOD uformowane są: Panna, Elul, lewa nerka, działanie, bezczynność.
Przez LAMED uformowane są: Waga, Tiszri, arterie, stosunek seksualny, zgnilizna.
Przez NUN uformowane są: Skorpion, Marcheszwan, pęcherz, chodzenie, kalectwo.
Przez SAMEK uformowane są: STRZELEC, Kislew, prawa ręka, gniew, brak majestatu.
Przez AIN uformowane są: Koziorożec, Tewet, lewa ręka, radość, smutek.
Przez GADE uformowane są: Wodnik, Szewat, prawa noga, myślenie, brak serca.
Przez KOF uformowane są: Ryby, Adar, lewa noga, sen, <obudzenie>* .

KOMENTARZ:
Serce w dawnych tradycjach to ośrodek myślenia, któremu jest przyporządkowany mózg. Istniał zresztą spór między zwolennikami nadrzędnej roli serca a tymi, którzy w mózgu upatrywali centrum intelektualne. "Intelektualne" nie znaczy tyle co "racjonalne". Racjonalność jest tylko jedną z możliwych akcji intelektu. Ostatnie dwie formy w każdej z Liter są ze sobą w konflikcie (traktował o tym fragment 48).

-55-

HE, WAW, ZAIN, HET, TET, JOD, LAMED, NUN, SAMEK, AIN, GADE, KOF. Wszystkie są przymocowane do zawieszenia i kół, i serca.

KOMENTARZ:
Koła i serce należą do istot duchowych Rydwanu JHWH opisanego w Księdze Ezechiela (zobacz też fragment 18). Uzupełnienie w oparciu o inne rękopisy.

GENEALOGIE DWUNASTU ZWYKŁYCH

Litery zwykłe Świat Rok Ciało
HE Baran kąt wsch.-płn. miesiąc Nisan wątroba widzenie i ślepota
WAW Byk kąt wsch.-górny miesiąc Ijar żółć słyszenie i głuchota
ZAIN Bliźnięta kąt wsch.-dolny miesiąc Siwan śledziona zapach i smród
HET Rak kat płn.-zach. miesiąc Tamuz jelito mowa i niemowa
TET Lew kąt płn.-górny miesiąc Aw prawa nerka nasycenie i nienasycenie
JOD Panna kąt płn. -dolny miesiąc Elul lewa nerka działanie i bezczynność
LAMED Waga kąt zach.-pld. miesiąc Tiszri arterie spółkowanic i zgnilizna
NUN Skorpion kąt zach.-górny miesiąc Marcheszwan pęcherz chodzenie i kalectwo
SAMEK Strzelec kąt zach.-dolny miesiąc Kislew prawa ręka gniew i brak majestatu
AIN Koziorożec kąt płd.-wsch. miesiąc Tewet lewa ręka radość i smutek
GADE Wodnik kąt płd.-górny miesiąc Szewat prawa noga myślenie i bezmyślność
KOF Ryby kąt płd.-dolny miesiąc Adar lewa noga spanie i budzenieGra Gra